Art. 81. - [Ogłaszanie kwartalnych komunikatów dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju] - Prawo atomowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.623 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2021 r.
Art.  81.  [Ogłaszanie kwartalnych komunikatów dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju]

Kwartalne komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju Prezes Agencji ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". W przypadku zdarzenia radiacyjnego informowanie ludności następuje w trybie określonym w art. 92 ust. 3 i 4.