§ 1. - System alimentacyjny.

Monitor Polski

M.P.1998.30.413

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 września 1998 r.
§  1.
Z analizy dochodów i wydatków Funduszu Alimentacyjnego wynikają następujące tendencje:
-
rośnie liczba osób korzystających ze świadczeń Funduszu,
-
maleje wskaźnik ściągalności.