§ 8. - Stworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom prowadzącym gospodarstwa rolne. - M.P.1971.60.401 - OpenLEX

§ 8. - Stworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom prowadzącym gospodarstwa rolne.

Monitor Polski

M.P.1971.60.401

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1971 r.
§  8.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Zdrowia i Opieki Społecznej, Finansów, Handlu Wewnętrznego i Komunikacji oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).