§ 6. - Stworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom prowadzącym gospodarstwa rolne. - M.P.1971.60.401 - OpenLEX

§ 6. - Stworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia bezpłatnej opieki zdrowotnej osobom prowadzącym gospodarstwa rolne.

Monitor Polski

M.P.1971.60.401

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1971 r.
§  6.
Zobowiązuje się Ministrów Handlu Wewnętrznego i Finansów do ustalenia trybu sprzedaży na dogodnych warunkach ratalnych samochodów osobowych pracownikom określonym w § 1 na zasadach ustalonych w uchwale nr 291 Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1967 r. w sprawie usprawnienia gospodarki służbowymi samochodami osobowymi.