Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Władysława Dajczaka. - M.P.2020.83 - OpenLEX

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Władysława Dajczaka.

Monitor Polski

M.P.2020.83

Akt indywidualny
Wersja od: 14 stycznia 2020 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Władysława Dajczaka

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 247 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego w związku z art. 103 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 15 stycznia 2020 r., mandatu posła Władysława Dajczaka wybranego z listy kandydatów na posłów nr 2 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze. 1
Od postanowienia przysługuje Panu Władysławowi Dajczakowi prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.
1 Wstęp zmieniony przez § 1 postanowienia z dnia 6 lutego 2020 r. (M.P.2020.165) zmieniającego nin. postanowienie z dniem 14 stycznia 2020 r.