Monitor Polski

M.P.2018.1170

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 listopada 2018 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Piotra Stawiarskiego

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), w związku z art. 247 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z dniem 21 listopada 2018 r., mandatu posła Jarosława Piotra Stawiarskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie.
Od postanowienia przysługuje Panu Jarosławowi Piotrowi Stawiarskiemu prawo odwołania do Sądu Najwyższego w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Marszałka Sejmu.