Monitor Polski

M.P.2016.317

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Artura Cezarego Górskiego

Na podstawie art. 249 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, 134, 550, 588, 777, 881, 889, 1016 i 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. poz. 1043, 1044, 1045, 1923 i 2281), wobec zaistnienia okoliczności określonej w art. 247 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego, stwierdzam wygaśnięcie, z upływem dnia 1 kwietnia 2016 r., mandatu posła Artura Cezarego Górskiego wybranego z listy kandydatów na posłów nr 1 Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość w okręgu wyborczym nr 19 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie.