§ 3. - Stawki wpłat z zysku do budżetu państwowych przedsiębiorstw przemysłu terenowego na rok 1964.

Monitor Polski

M.P.1964.10.45

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1964 r.