§ 5. - Stawki podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych,... - M.P.1995.45.512 - OpenLEX

§ 5. - Stawki podatku akcyzowego dla wyrobów przemysłu spirytusowego i drożdżowego, niektórych innych napojów alkoholowych, paliw do silników, wyrobów tytoniowych oraz zwolnienia od tego podatku.

Monitor Polski

M.P.1995.45.512

Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 1995 r.
§  5.
Warunkiem zastosowania stawki podatku akcyzowego, wymienionej w kolumnie 4 poz. 1 pkt 1 załącznika nr 4 do zarządzenia, jest przedstawienie przy odprawie celnej oryginalnych dokumentów wystawionych przez producenta zagranicznego.