§ 4. - Stanowiska w Lasach Państwowych zaliczane do Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowe zasady i tryb przyznawania i zwalniania tych mieszkań.

Monitor Polski

M.P.1992.19.142

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 czerwca 1992 r.
§  4.
Pracownikom, o których mowa w § 1, którym nie przydzielono bezpłatnego mieszkania w budynkach Lasów Państwowych z powodu braku odpowiedniego lokalu, nadleśnictwo jest obowiązane wynająć lub wydzierżawić mieszkanie na własny koszt.