Monitor Polski

M.P.1969.45.360

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 1969 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 października 1969 r.
o sprostowaniu błędu w zarządzeniu z dnia 7 sierpnia 1969 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) i z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów prostuje się w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 1969 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych (Monitor Polski Nr 37, poz. 306) następujący błąd:
W § 3 ust. 1 pkt 8 po wyrazach "w tym czasie" należy dodać wyraz "nie".