Sprostowanie błędu w uchwale nr 191 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju w latach 1965-1970 pracy nakładczej, wykonywanej na zlecenie jednostek gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1965.51.270

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 1965 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 września 1965 r.
o sprostowaniu błędu w uchwale nr 191 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju w latach 1965-1970 pracy nakładczej, wykonywanej na zlecenie jednostek gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) prostuje się błąd w uchwale nr 191 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie rozwoju w latach 1965-1970 pracy nakładczej, wykonywanej na zlecenie jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 46, poz. 255):
w § 12 ust. 1 pkt 3 uchwały po wyrazach "ze środków" zamiast wyrazu "inwestycyjnych" powinien być wyraz "interwencyjnych".