Monitor Polski

M.P.1962.20.90

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 marca 1962 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lutego 1962 r.
o sprostowaniu błędów w zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 8 sierpnia 1961 r. w sprawie ustalania lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych i stref ochronnych oraz wyrażania zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu.

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) - prostuje się w zarządzeniu Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 8 sierpnia 1961 r. w sprawie ustalania lokalizacji szczegółowej inwestycji budowlanych i stref ochronnych oraz wyrażania zgody na zmianę sposobu wykorzystania terenu (Monitor Polski Nr 62, poz. 268) następujące błędy:

w § 8 pkt 1 w wierszu pierwszym zamiast "składników" powinno być "składzików";

w § 9 pkt 1 w wierszu drugim zamiast "dokonana" powinno być "dokonywana";

w § 9 pkt 2 w wierszu trzecim zamiast "domki torowe i przejazdowe" powinno być "domki torowych i przejazdowych";

w § 9 pkt 8 w wierszu czwartym i piątym zamiast "budowy wag gospodarczych, budowy płaskich nasiennych silosów" powinno być "budowa wag gospodarczych, budowa płaskich naziemnych silosów".