§ 8. - Sposób rozliczania i ewidencjonowania dodatków z tytułu różnic cen niektórych materiałów budowlanych i taryf transportu samochodowego w zakresie inwestycji limitowych i kapitalnych remontów, realizowanych w 1957 r.

Monitor Polski

M.P.1957.47.294

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1957 r.
§  8.
Właściwi ministrowie, po uzgodnieniu z bankami finansującymi podległe im przedsiębiorstwa, mogą ustalić w ramach zarządzeń, o których mowa we wstępie niniejszej instrukcji, odrębny sposób dokonywania rozliczeń niż przewidziany w §§ 3, 5 i 6.