§ 1. - Sposób rozliczania i ewidencjonowania dodatków z tytułu różnic cen niektórych materiałów budowlanych i taryf transportu samochodowego w zakresie inwestycji limitowych i kapitalnych remontów, realizowanych w 1957 r.

Monitor Polski

M.P.1957.47.294

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 czerwca 1957 r.
§  1.
1.
Należności przedsiębiorstw budowlano-montażowych i samodzielnych oddziałów wykonawstwa inwestycyjnego (SOWI) z tytułu różnic cen niektórych materiałów budowlanych i taryf transportu samochodowego należy rozliczać w bieżących fakturach za roboty budowlano-montażowe, zgodnie z przepisami o fakturowaniu oraz przepisami niniejszej Instrukcji.
2.
Należności z tytułu różnic cen za okres od dnia 1 stycznia 1957 r. przedsiębiorstwa budowlano-montażowe i SOWI rozliczają jednorazowo w najbliższej fakturze miesięcznej lub przejściowej, sporządzonej na koniec miesiąca.