§ 5. - Służba pracownicza w państwowych jednostkach organizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1973.53.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1982 r.
§  5. 4
W służbie pracowniczej należy zatrudniać pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, zwłaszcza osoby z wykształceniem wyższym w dziedzinie ekonomiki pracy i polityki społecznej, prawa i administracji, psychologii, socjologii, pedagogiki, oraz osoby, które ukończyły średnie studia zawodowe lub szkołę policealną.
4 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały z dnia 2 sierpnia 1982 r. (M.P.82.19.165) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 21 sierpnia 1982 r.