§ 3. - Służba pracownicza w państwowych jednostkach organizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1973.53.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1982 r.
§  3.
W zależności od wielkości zakładu pracy i zakresu spraw pracowniczych zaleca się:
1)
utworzenie w zakładzie pracy jednej komórki (stanowiska pracy) do spraw pracowniczych lub zespołu komórek organizacyjnych stanowiących służbę pracowniczą,
2)
podporządkowanie komórek organizacyjnych (stanowisk pracy) lub zespołu komórek, o których mowa w pkt 1, kierownikowi zakładu pracy lub jednemu z jego zastępców.