Art. 7. - Słowenia-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Lublana.2020.09.07.

Monitor Polski

M.P.2020.1026

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2020 r.
Artykuł  7.

Właściwymi organami Stron do wykonania niniejszej Umowy są:

1)
dla Republiki Słowenii:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

2)
dla Rzeczypospolitej Polskiej:

Minister Spraw Zagranicznych