Art. 3. - Słowenia-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Lublana.2020.09.07.

Monitor Polski

M.P.2020.1026

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2020 r.
Artykuł  3.

Strona podejmująca na podstawie Artykułu 1 niniejszej Umowy czynności w ramach reprezentacji (Strona reprezentująca) na rzecz drugiej Strony (Strona reprezentowana) będzie działała z taką samą starannością, jak przy wydawaniu wiz oraz zbieraniu danych w swoim własnym imieniu. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za czynności podjęte w ramach reprezentacji na rzecz drugiej Strony.