Art. 2. - Słowenia-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Lublana.2020.09.07.

Monitor Polski

M.P.2020.1026

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2020 r.
Artykuł  2.

Działając na podstawie Artykułu 1 niniejszej Umowy, Strony będą przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych.