Art. 10. - Słowenia-Polska. Umowa o wzajemnej reprezentacji wizowej. Lublana.2020.09.07.

Monitor Polski

M.P.2020.1026

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 listopada 2020 r.
Artykuł  10.

Umowa niniejsza może zostać zmieniona w drodze dyplomatycznej z inicjatywy każdej ze Stron, w dowolnym czasie, w całości lub w części.