Art. 9. - Słowacja-Polska. Umowa o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi. Trstena.1999.07.01.

Monitor Polski

M.P.2002.17.300

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2006 r.
Artykuł  9

Właściwe organy państw Umawiających się Stron oznaczą miejsca przeznaczone do przekraczania granicy państwowej na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zapewnią w tych miejscach stałą informację o warunkach przekraczania granicy państwowej i pobytu na szlakach turystycznych drugiego państwa.