Art. 17. - Słowacja-Polska. Umowa o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi. Trstena.1999.07.01.

Monitor Polski

M.P.2002.17.300

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2006 r.
Artykuł  17

Z dniem wejścia w życie niniejszej umowy, w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką tracą moc artykuły 3 i 3a oraz załącznik nr 1 Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o współpracy przy dokonywaniu kontroli kolejowego i drogowego ruchu granicznego, podpisanego w Pradze dnia 8 lipca 1971 r.