Art. 1. - Słowacja-Polska. Umowa o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi. Trstena.1999.07.01.

Monitor Polski

M.P.2002.17.300

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lipca 2006 r.
Artykuł  1
1.
Przekraczanie granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką odbywa się przez istniejące przejścia graniczne, jeżeli postanowienia niniejszej umowy lub innych umów międzynarodowych, wiążących Rzeczpospolitą Polską lub Republikę Słowacką, nie stanowią inaczej.
2.
Wykaz istniejących przejść granicznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3.
Otwarcie nowych przejść granicznych, zmiana charakteru lub zamknięcie przejść granicznych odbywać się będzie na podstawie wzajemnego uzgodnienia obu Umawiających się Stron, w drodze wymiany not.