Art. 8. - Słowacja-Polska. Umowa o miejscu połączenia drogi ekspresowej S19 z drogą ekspresową R4 w rejonie miejscowości Barwinek i Vyšný Komárnik. Barwinek.2018.07.16.

Monitor Polski

M.P.2019.182

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.
Artykuł  8

Niniejsza Umowa może zostać zmieniona lub uzupełniona drogą pisemną na podstawie wzajemnego porozumienia Umawiających się Stron. Zmiany lub uzupełnienia wejdą w życie zgodnie z artykułem 9.