Monitor Polski

M.P.1974.21.124

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1975 r.
§  4. Podstawę wymiaru renty rodzinnej stanowią określone w § 2 i 3 składniki uposażenia, które stanowiłyby podstawę wymiaru renty inwalidzkiej dla zmarłego.