§ 2. - Skład, siedziba i tryb postępowania morskich komisji dyscyplinarnych.

Monitor Polski

M.P.1957.74.452

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1960 r.
§  2.
1.
Powołuje się:
1)
Morską Komisję Dyscyplinarną w Gdyni oraz
2)
Morską Komisję Dyscyplinarną w Szczecinie.
2.
Morska Komisja Dyscyplinarna w Gdyni jest właściwa do spraw dyscyplinarnych członków załóg tych statków, których port macierzysty znajduje się w terytorialnym zakresie działania Gdańskiego Urzędu Morskiego z siedzibą w Gdyni.
3.
Morska Komisja Dyscyplinarna w Szczecinie rozstrzyga w sprawach, które stosownie do przepisu ust. 2 nie należą do Morskiej Komisji Dyscyplinarnej w Gdyni.