§ 11. - Rozwój ogrodnictwa działkowego do roku 1985 r.

Monitor Polski

M.P.1982.9.56

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1982 r.
§  11. 
Zaleca się:
1)
Polskiemu Związkowi Działkowców:
a)
zapewnienie szybkiego zagospodarowania gruntów przekazanych pod pracownicze ogrody działkowe oraz jak najbardziej ekonomiczne przystosowanie tych gruntów do intensywnej produkcji ogrodniczej,
b)
podjęcie szerokiej akcji szkoleniowej wśród działkowców i kandydatów na działkowców,
c)
organizowanie prac społecznych przy budowie i modernizacji ogrodów działkowych oraz udostępnianie ogrodów działkowych i posiadanej bazy wypoczynkowej na potrzeby środowiskowe,
2)
Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i Pszczelarskich zaopatrywanie działkowców w środki do produkcji ogrodniczej.