§ 4. - Rozliczenia za energię elektryczną zużywaną przez silniki elektryczne w rolnictwie. - M.P.1960.17.84 - OpenLEX

§ 4. - Rozliczenia za energię elektryczną zużywaną przez silniki elektryczne w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1960.17.84

Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1962 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.