§ 1. - Rozkład czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Monitor Polski

M.P.1995.24.287

Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1995 r.
§  1.
Wprowadza się tygodniowy rozkład czasu pracy pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w wymiarze 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15.