Monitor Polski

M.P.1966.1.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 29 grudnia 1965 r.
w sprawie rozciągnięcia na niektóre miejscowości przepisów o obowiązku zaopatrzenia w taksomierze samochodów osobowych i bagażowych przeznaczonych do publicznego transporty drogowego.

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej (Dz. U. Nr 53, poz. 297) i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 1 lutego 1965 r. w sprawie krajowego transportu drogowego (Dz. U. Nr 7, poz. 40) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Gospodarki Komunalnej z dnia 1 lutego 1965 r. w sprawie krajowego transportu drogowego (Dz. U. Nr 7, poz. 40) o obowiązku zaopatrzenia w taksomierze samochodów osobowych i bagażowych, przeznaczonych do publicznego transportu drogowego rozciąga się:
1) z dniem 1 kwietnia 1966 r. - na miasta, uzdrowiska i osiedla liczące od 10.000 do 20.000 mieszkańców,
2) z dniem 1 lipca 1966 r. - na miasta, uzdrowiska i osiedla liczące poniżej 10.000 mieszkańców.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.