Rozciągnięcie mocy obowiązującej przepisów ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego na niektóre przedsiębiorstwa państwowe.

Monitor Polski

M.P.1983.13.77

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 kwietnia 1983 r.

UCHWAŁA Nr 30
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 marca 1983 r.
w sprawie rozciągnięcia mocy obowiązującej przepisów ustawy o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego na niektóre przedsiębiorstwa państwowe.

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego (Dz. U. Nr 41, poz. 273) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Rozciąga się moc obowiązującą postanowień art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie zawieszenia stanu wojennego (Dz. U. Nr 41, poz. 273) na przedsiębiorstwa państwowe produkujące wyroby objęte programami operacyjnymi oraz realizujące zadania nałożone na nie na podstawie art. 54 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1981 r. Nr 24, poz. 122 i z 1982 r. Nr 45, poz. 289).
2.
Wykaz przedsiębiorstw państwowych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH PRODUKUJĄCYCH WYROBY OBJĘTE PROGRAMAMI OPERACYJNYMI ORAZ REALIZUJĄCYCH ZADANIA NAŁOŻONE NA NIE NA PODSTAWIE ART. 54 USTAWY O PRZEDSIĘBIORSTWACH PAŃSTWOWYCH

I.

 Przedsiębiorstwa budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych

1. Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Gliwicach

2. Katowickie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego "Hydrobudowa-Śląsk 1" w Katowicach

3. Przedsiębiorstwo Morskiego Budownictwa Hydrotechnicznego "Energopol 4" w Gdańsku

4. Gdyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Gdyni

5. Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1 w Poznaniu

6. Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 w Poznaniu

7. Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego "Hydrobudowa" w Poznaniu

8. Opolskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1 w Opolu

9. Tarnobrzeskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Tarnobrzegu

10. Kieleckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Kielcach

11. Krakowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Krakbud" w Krakowie

12. Gliwicki Kombinat Inżynierii Miejskiej w Gliwicach

13. Katowicki Kombinat Inżynierii Miejskiej w Katowicach

14. Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Sosnowcu

15. Kombinat Budownictwa Ogólnego "Zagłębie" w Sosnowcu

16. Kombinat Budowlany w Chorzowie

17. Kombinat Budownictwa Ogólnego "ROW" w Rybniku

18. Kombinat Budowlany - Katowice w Katowicach

19. Kombinat Budowlany - Bytom w Bytomiu

20. Kombinat Budownictwa Ogólnego "GOP" w Tychach

21. Kombinat Budowlany w Gliwicach

22. Chrzanowskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Chrzanowie

23. Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Dąbrowie Górniczej

24. Olkuskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Olkuszu

25. Raciborskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Raciborzu

26. Zawierciańskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Zawierciu

27. Czechowickie Przedsiębiorstwo Budowlane w Czechowicach

28. Katowickie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych w Katowicach

29. Gliwickie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych w Gliwicach

30. Gliwickie Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych w Gliwicach

31. Bytomskie Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych i Wykończeniowych w Bytomiu

32. Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Katowicach

33. Mysłowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Przemysłowego w Mysłowicach

34. Sosnowieckie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Sosnowcu

35. Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego w Wodzisławiu Śląskim

36. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych w Tychach.

II.

 Przedsiębiorstwa hutnictwa i przemysłu maszynowego

1. "Agromet" Fabryka Maszyn Rolniczych w Brzegu nad Odrą

2. "Agromet-Dolzamet" Fabryka Maszyn Rolniczych w Chojnowie

3. "Agromet" Fabryka Maszyn Rolniczych w Czarnej Białostockiej

4. "Agromet-Warfama" Warmińska Fabryka Maszyn Rolniczych w Dobrym Mieście

5. Odlewnia Żeliwa Ciągliwego "Drawski Młyn" w Drawskim Młynie

6. Odlewnia Żeliwa Ciągliwego "Drezdenko" w Drezdenku

7. "Agromet-Unia" Fabryka Maszyn Rolniczych w Grudziądzu

8. "Agromet-Inofama" Fabryka Maszyn Rolniczych w Inowrocławiu

9. "Agromet" Zakłady Kuziennicze i Maszyn Rolniczych w Jaworze

10. "Agromet" Fabryka Maszyn Rolniczych w Kunowie

11. "Agromet-Kraj" Fabryka Maszyn Rolniczych w Kutnie

12. "Agromet" Kombinat Maszyn Rolniczych w Lublinie

13. "Agromet" Fabryka Maszyn Żniwnych im. M. Nowotki w Płocku

14. "Agromet" Poznańska Fabryka Maszyn Żniwnych w Poznaniu

15. "Agromet-Rofama" Fabryka Maszyn Rolniczych w Rogoźnie

16. "Agromet" Zakłady Metalurgiczne Przemysłu Maszyn Rolniczych w Kutnie

17. "Agromet-Famarol" Fabryka Maszyn Rolniczych w Słupsku

18. "Agromet" Fabryka Maszyn Rolniczych w Strzelcach Opolskich

19. "Agromet-Archimedes" Fabryka Maszyn Rolniczych we Wrocławiu

20. "Agromet-Pilmet" Fabryka Maszyn Rolniczych we Wrocławiu

21. Zrzeszenie Przemysłu Ciągnikowego "Ursus" w Warszawie (wszystkie zakłady Zrzeszenia)

22. Białostockie Zakłady Maszyn i Urządzeń Spożywczych w Białymstoku

23. Bydgoska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego "Spomasz" w Bydgoszczy

24. Pleszewska Fabryka Aparatury Przemysłu Spożywczego "Spomasz" w Pleszewie

25. Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego "Spomasz" we Wronkach

26. Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego "Spomasz" w Bełżycach

27. Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego "Spomasz" w Ostrowie Wielkopolskim

28. Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego "Spomasz" w Żninie

29. Zakład Wytwórczy Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego "Spomasz" w Olsztynie

30. Poznańska Fabryka Maszyn Pakujących "Spomasz" w Poznaniu

31. Fabryka Aparatury Mleczarskiej "Spomasz" w Warszawie

32. Fabryka Maszyn i Urządzeń Pakujących "Spomasz" w Gnieźnie

33. Toruńskie Zakłady Urządzeń Młyńskich "Spomasz" w Toruniu

34. Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego "Spomasz" w Żarach

35. Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego "Spomasz" we Wrocławiu

36. Lubelskie Fabryki Wag "Spomasz" w Lublinie

37. Łódzkie Zakłady Metalowe "Spomasz" w Łodzi

38. Bydgoska Fabryka Urządzeń Chłodniczych w Bydgoszczy

39. Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników (wszystkie jednostki produkcyjne)

40. Centrum Naukowo-Produkcyjne Podzespołów i Urządzeń Elektronicznych "Unitra-Dolam" (wszystkie jednostki produkcyjne)

41. Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Elektronicznych (wszystkie jednostki produkcyjne)

42. Centrum Naukowo-Produkcyjne Mikroelektroniki Hydrydowej i Rezystorów "Unitra-Telpod" (wszystkie jednostki produkcyjne)

43. Zakłady Ceramiki Radiowej "Cerad" w Warszawie

44. Zakład Materiałów Magnetycznych "Polfer" w Warszawie

45. Fabryka Podzespołów Radiowych "Elwa" w Warszawie

46. Zakład Podzespołów Radiowych "Omig" w Warszawie

47. Zakłady Transformatorów Radiowych w Skierniewicach

48. Zakłady Maszyn i Urządzeń Technologicznych "Unitra-Unima" w Warszawie

49. Zakłady Podzespołów Radiowych "Miflex" w Kutnie

50. Zakłady Elektronowe "Unitra-Koral" w Toruniu

51. Zakłady Kineskopowe "Unitra-Polkolor" w Piasecznie

52. Białostockie Zakłady Podzespołów Telewizyjnych "Unitra-Biazet" w Białymstoku

53. Zakłady Budowy Urządzeń Technologicznych "Unitra-Elmasz" w Warszawie

54. Zakłady Elektronowe "Lamina" w Piasecznie

55. Centrum Naukowo-Produkcyjne Elektroniki Profesjonalnej "Unitra-Radwar" (wszystkie jednostki produkcyjne)

56. Zakłady Radiowe "Radmor" w Gdyni

57. Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka w Warszawie

58. Zakłady Radiowe "Diora" w Dzierżoniowie

59. Gdańskie Zakłady Elektroniczne "Unimor" w Gdańsku

60. Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych "Mera-Lumel" w Zielonej Górze

61. Krakowska Fabryka Kabli i Maszyn Kablowych w Krakowie

62. Bydgoska Fabryka Kabli im. M. Buczka w Bydgoszczy

63. Fabryka Kabli im. M. Buczka w Ożarowie

64. Śląska Fabryka Kabli w Czechowicach-Dziedzicach

65. Fabryka Kabli "Załom" w Szczecinie

66. Fabryka Przewodów Energetycznych w Będzinie

67. Fabryka Przewodów Nawojowych "Elpena" w Legnicy

68. Zakłady Sprzętu Oświetleniowego "Polam-Piła" w Pile

69. Pabianicka Fabryka Żarówek "Polam-Pabianice" w Pabianicach

70. Śląska Fabryka Lamp Żarowych "Polam-Katowice" w Katowicach

71. Rzeszowskie Zakłady Lamp Wyładowczych "Polam-Rzeszów" w Rzeszowie

72. Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych "Polam" im. R. Luksemburg w Warszawie

73. Zjednoczone Zakłady Elektrochemiczne "Ema-Centra" w Poznaniu

74. Zakłady Akumulatorowe "Ema-Zap" w Piastowie

75. Zakłady Remontu i Dozoru Akumulatorów "Ema-Zrida" w Warszawie

76. Czarnkowskie Zakłady Elektrochemiczne w Czarnkowie

77. Zakłady Wytwórcze Ogniw i Baterii "Ema-Volta" we Wrocławiu

78. Starogardzkie Zakłady Elektrochemiczne "Ema-Elektron" w Starogardzie Gdańskim

79. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Mielec" w Mielcu

80. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Świdnik" w Świdniku

81. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów" w Rzeszowie

82. Zakłady Mechaniczne im. M. Nowotki "PZL-Wola" w Warszawie

83. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Kalisz" w Kaliszu

84. Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego "PZL-Krotoszyn" w Krotoszynie

85. Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej "PZL-Hydral" we Wrocławiu

86. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Gorzyce" w Gorzycach

87. Wytwórnia Filtrów "PZL-Sędziszów" w Sędziszowie

88. Huta "Stalowa Wola" w Stalowej Woli

89. Fabryka Samochodów Małolitrażowych "Polmo" w Bielsku-Białej

90. Kombinat Urządzeń Mechanicznych "Bumar-Łabędy" w Gliwicach

91. Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw im. F. Dzierżyńskiego "Bumar-Fablok" w Chrzanowie

92. Zakłady Koparek i Hydrauliki "Bumar-Waryński" w Warszawie

93. Zakłady Mechaniczne "Tarnów" w Tarnowie

94. Fabryka Samochodów Ciężarowych "Polmo" w Starachowicach

95. Fabryka Samochodów Specjalizowanych "Polmo-SHL" w Kielcach

96. Jelczańskie Zakłady Samochodowe "Polmo" w Jelczu koło Oławy

97. Fabryka Samochodów Ciężarowych "Polmo" w Lublinie

98. Sanocka Fabryka Autobusów "Polmo-Autosan" w Sanoku

99. Fabryka Samochodów Dostawczych "Polmo" w Nysie

100. Fabryka Osprzętu Samochodowego "Polmo" w Łodzi

101. Fabryka Mechanizmów Samochodowych "Polmo" w Szczecinie

102. Fabryka Przekładni Samochodowych "Polmo" w Tczewie

103. Fabryka Okładzin Ciernych "Polmo" w Markach

104. Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "Andoria" w Andrychowie

105. Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy

106. Fabryka Samochodów Osobowych "Polmo" w Warszawie

107. Fabryka Wagonów "Świdnica" w Świdnicy

108. Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu

109. Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne "Mystal" w Myszkowie

110. Fabryka Wagonów "Pafawag" we Wrocławiu

111. Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych "Konstal" w Chorzowie

112. Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego "Zastal" im. M. Nowotki w Zielonej Górze

113. Stocznia im. Komuny Paryskiej w Gdyni

114. Stocznia Szczecińska im. A. Warskiego w Szczecinie

115. Stocznia "Ustka" w Ustce

116. Fabryka Pierścieni Tłokowych "FAPIT" w Łodzi

117. Zakłady Sprzętu Motoryzacyjnego "Polmo" w Praszce

118. Wytwórnia Uszczelek "PZL-Morpak" w Gdańsku

119. Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar-Proma" w Ostrówku Węgrowskim

120. Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar-Famaba" w Głogowie

121. Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" Nr 2 w Warszawie

122. Wytwórnia Łożysk Ślizgowych "PZL-Bimet" w Gdańsku

123. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Warszawa II" w Warszawie

124. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Warszawa Okęcie" w Warszawie

125. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Kraków" w Krakowie

126. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Krosno" w Krośnie

127. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Poznań" w Poznaniu

128. Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego "Predom-Termet" w Świebodzicach

129. Olkuska Fabryka Naczyń Emeliowanych w Olkuszu

130. Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar-Koszalin" w Koszalinie

131. Zakłady Urządzeń Technicznych "Zgoda" w Świętochłowicach

132. Fabryka Maszyn i Urządzeń "Famak" w Kluczborku

133. Warszawska Fabryka Sprzętu Spawalniczego "Perun" w Warszawie

134. Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych "Befama" w Bielsku-Białej

135. Lubuska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych "Polmatex-Falbusz" w Zielonej Górze

136. Poznańska Fabryka Łożysk Tocznych w Poznaniu

137. Fabryka Łożysk Tocznych im. M. Buczka w Kraśniku

138. Fabryka Łożysk Tocznych "Iskra" w Kielcach

139. Fabryka Łożysk Tocznych "Prema-Milmet" w Sosnowcu

140. Fabryka Urządzeń Mechanicznych "Poręba" w Porębie koło Zawiercia

141. Fabryka Obrabiarek "Mechanicy" w Pruszkowie

142. Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne "Dozamet" w Nowej Soli

143. Odlewnia Żeliwa "Stąporków" w Stąporkowie

144. Odlewnie Radomskie w Radomiu

145. Koneckie Zakłady Odlewnicze w Końskich

146. Zakłady Metalurgiczne "Przemków" w Przemkowie

147. Odlewnia Żeliwa "Węgierska Górka" w Węgierskiej Górce

148. Dolnośląskie Zakłady Odlewnicze w Szprotawie

149. Pomorska Odlewnia i Emaliernia w Grudziądzu

150. Odlewnia Żeliwa i Emaliernia "Kamienna" w Skarżysku-Kamiennej

151. Fabryka Kotłów i Radiatorów "Fakora" w Łodzi

152. Odlewnia Żeliwa "Gromadka" w Gromadce

153. Grodziska Fabryka Grzejników w Grodzisku Mazowieckim

154. Zakład Elektrometalurgiczny "Ema-Blachownia" w Blachowni

155. Huta "Mała Panew" w Ozimku

156. Zakłady Metalurgiczne "Pomet" w Poznaniu

157. Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych w Gliwicach

158. Kozielska Fabryka Maszyn "Kofama" w Kędzierzynie-Koźlu

159. Fabryka Urządzeń Dźwigowych w Mińsku Mazowieckim

160. Opolskie Zakłady Aparatury Spawalniczej "Ozas" w Opolu

161. Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar-Hydroma" w Szczecinie

162. Fabryka Maszyn Budowlanych "Bumar-Fadroma" we Wrocławiu

163. Warszawska Fabryka Pomp im. Aleksandra Kowalskiego w Warszawie

164. Świdnicka Fabryka Urządzeń Przemysłowych w Świdnicy

165. Kielecka Fabryka Pomp "Białogon" w Kielcach

166. Fabryka Drutu i Wyrobów z Drutu w Gliwicach

167. Fabryka Śrub w Żywcu

168. Śląskie Zakłady Lin i Drutu "Linodrut" w Zabrzu

169. Zakłady Przemysłowe im. Komuny Paryskiej w Radomsku

170. Zakłady Wyrobów Metalowych w Dąbrowie Górniczej

171. Bielska Fabryka Wyrobów Śrubowych "Bispol" w Bielsku-Białej

172. Fabryka Wyrobów Blaszanych w Małomicach

173. Rybnickie Zakłady Wyrobów Metalowych "Huta Silesia" w Rybniku

174. Huta "Bobrek" w Bytomiu

175. Huta "Kościuszko" w Chorzowie

176. Huta "Łabędy" w Gliwicach

177. Huta "1 Maja" w Gliwicach

178. Huta "Ferrum" w Katowicach

179. Huta "Łaziska" w Łaziskach Górnych

180. Huta "Pokój" w Rudzie Śląskiej

181. Huta "Zawiercie" w Zawierciu

182. Huta im. K. Świerczewskiego w Zawadzkiem

183. Huta "Zygmunt" w Bytomiu

184. Kombinat Metalurgiczny Huta im. Lenina (wszystkie zakłady)

185. Kombinat Metalurgiczny Huta Katowice (wszystkie zakłady)

186. Kombinat Koksowniczy "Zabrze" w Zabrzu

187. Sądeckie Zakłady Elektrowęglowe w Nowym Sączu

188. Zakłady Koksownicze "Wałbrzych" w Wałbrzychu

189. Huta "Siechnice" w Siechnicach

190. Zakłady Dolomitowe "Bytom" w Bytomiu

191. Chrzanowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Chrzanowie

192. Zakłady Surowców Ogniotrwałych "Górka" w Trzebini

193. Kopalnia i Zakład Wzbogacania Kwarcytu "Bukowa Góra" w Łącznej

194. Huta "Szczecin" w Szczecinie

195. Huta "Zabrze" w Zabrzu

196. Zakłady Mechaniczne "Zamet" w Tarnowskich Górach

197. Częstochowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Częstochowie

198. Gliwickie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

199. Skawińskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Skawinie

200. Opoczyńskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Opocznie

201. Radomskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Radomiu

202. Jaroszowskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Jaroszowie

203. Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" w Ropczycach

204. Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe w Świdnicy

205. Fabryka Urządzeń Mechanicznych "Ponar-Ostrzeszów" w Ostrzeszowie

206. Katowickie Zakłady Wyrobów Metalowych w Katowicach

207. Kombinat Budowy Maszyn "Częstochowa" w Kłobucku

208. Przedsiębiorstwo Doświadczalno-Produkcyjne Elektronicznej Aparatury Pomiarowej "Eureka" w Warszawie

209. Stocznia "Wisła" w Gdańsku

210. Ostródzkie Zakłady Okrętowe w Ostródzie

211. Zakłady Urządzeń Okrętowych "Zezamor" w Słupsku

212. Zakłady Metalowe "Łucznik" im. gen. Waltera w Radomiu

213. Zakłady Aparatury Elektrycznej "Mera-Refa" w Świebodzicach

III

 Przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego i lekkiego

1. Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. F. Dzierżyńskiego "Eskimo" w Łodzi

2. Widzewskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego "1 Maja" w Łodzi

3. Przędzalnia Bawełny im. gen. Waltera w Łodzi

4. Częstochowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego im. Z. Modzelewskiego "Ceba" w Częstochowie

5. Bogatyńskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego "Doltex" w Bogatyni

6. Toruńska Przędzalnia Czesankowa "Merinotex" w Toruniu

7. Przędzalnia Czesankowa im. Gwardii Ludowej "Polmerino" w Łodzi

8. Przędzalnia Czesankowa "Arelan" w Łodzi

9. Przędzalnia Czesankowa Anilany "Polanil" w Łodzi

10. Przędzalnia Czesankowa im. H. Sawickiej "Waldoro" w Bielsku-Białej

11. Przędzalnia Czesankowa im. Marii Koszutskiej "Elanex" w Częstochowie

12. Przędzalnia Czesankowa "Wełnopol" w Częstochowie

13. Przędzalnia Czesankowa im. A. Kowalczyka "Intertex" w Sosnowcu

14. Sosnowiecka Przędzalnia Czesankowa "Politex" w Sosnowcu

15. Jeleniogórska Przędzalnia Czesankowa "Anilux" w Jeleniej Górze

16. Żagańska Czesalnia Wełny "Poltops" w Żaganiu

17. Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Skarbków" w Mirsku

18. Kłodzkie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Lech" w Ołdrzychowicach

19. Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Vigolen" w Gnaszynie

20. Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Lenko" w Bielsku-Białej

21. Częstochowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Stradom" w Częstochowie

22. Nowosolska Fabryka Nici "Odra" w Nowej Soli

23. Widzewska Fabryka Nici im. H. Sawickiej "Ariadna" w Łodzi

24. Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "Pierwsza" w Łodzi

25. Zakłady Tkanin Technicznych "Eskord" w Iłowie Żagańskiej

26. Dolnośląska Fabryka Lin i Sznurów Technicznych "Defalin" w Świebodzicach

27. Bielskie Zakłady Lin i Pasów "Bezalin" w Bielsku--Białej

28. Zakłady Konfekcji Technicznej "Gumownia" w Trzebini

29. Lubawskie Zakłady Konfekcji Technicznej w Lubawie

30. Pabianickie Zakłady Tkanin Technicznych im. gen. Wł. Sikorskiego w Pabianicach

31. Żyrardowskie Zakłady Tkanin Technicznych im. M. Kasprzaka - Oddział Zapole koło Grodziska Mazowieckiego

32. Pabianickie Zakłady Środków Opatrunkowych w Pabianicach

33. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych w Toruniu

34. Czechowickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych w Czechowicach-Dziedzicach

35. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Wola" w Zduńskiej Woli

36. Zakłady Przemysłu Pończoszniczego "Syntex" w Łowiczu

37. Zakłady Przemysłu Pończoszniczego "Stella" w Żyrardowie

38. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Mewa" w Biłgoraju

39. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Diana" w Sulechowie

40. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Koral" w Myśliborzu

41. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Watra" w Lubawce

42. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Hanka" w Legnicy

43. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Trawena" w Trawnikach

44. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego im. T. Duracza "Delata" w Łodzi

45. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego im. P. Findera "Pafino"

46. Zakłady Przemysłu Pończoszniczego "Zenit" w Łodzi

47. Zakłady Przemysłu Pończoszniczego "Feniks" w Łodzi

48. Zakłady Przemysłu Pończoszniczego "Sandra" w Aleksandrowie Łódzkim

49. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Opolanka" w Opolu

50. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Unia" w Głubczycach

51. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego im. M. Nowotki - "Sigmatex" w Piotrkowie Trybunalskim

52. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Karo" w Siedlcach

53. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego "Wola" w Zduńskiej Woli

54. Wrocławska Przędzalnia Czesankowa "Weltex" we Wrocławiu

55. Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Confex" w Jeleniej Górze

56. Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Rafio" w Wałbrzychu

57. Białostockie Zakłady Obuwia w Białymstoku

58. Zakład Wyrobów Skórzanych "Tomskór" w Tomaszowie Mazowieckim

59. Łukowskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Łuk-but" w Łukowie

60. Nowotarskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Podhale" w Nowym Targu

61. Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Otmęt" w Krapkowicach

62. Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Odra" w Oleśnicy

63. Radomskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Radoskór" w Radomiu

64. Bielskie Zakłady Obuwia "Befado" w Bielsku-Białej

65. Nadbałtyckie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Neptun" w Starogardzie Gdańskim

66. Północne Zakłady Przemysłu Skórzanego "Alka" w Słupsku

67. Łódzkie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Skogar" w Łodzi

68. Lubuskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Carina" w Gubinie

69. Wielkopolskie Zakłady Obuwia "Polania" w Gnieźnie

70. Skarżyskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Fosko" w Skarżysku-Kamiennej

71. Pomorskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Kobra" w Bydgoszczy

72. Rzeszowskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Respan" w Rzeszowie

73. Warszawskie Zakłady Przemysłu Skórzanego "Syrena" w Warszawie

74. Nowosolskie Zakłady Obuwia "Junior" w Nowej Soli

75. Augustowskie Zakłady Obuwia w Augustowie

76. Złotoryjskie Zakłady Obuwia w Złotoryi

77. Siemiatyckie Zakłady Obuwia w Siemiatyczach

78. Zakłady Obuwia w Strzegomiu

79. Poznańskie Zakłady Obuwia "Domena" w Poznaniu

80. Bydgoskie Zakłady Obuwia "Brda" w Bydgoszczy

81. Chełmskie Zakłady Obuwia im. PKWN w Chełmie

82. Zakłady Wyrobów Galanteryjnych im. M. Fornalskiej "Wagmet" w Łodzi

83. Zakłady Chemiczne "Oświęcim" w Oświęcimiu

84. Zakłady Azotowe im. Pawła Findera w Chorzowie

85. Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki im. M. Nowotki "Siarkopol" w Tarnobrzegu

86. Przedsiębiorstwo Robót Montażowych Przemysłu Nieorganicznego "Montokwas" w Katowicach

87. Zakłady Przemysłu Barwników "Organika-Boruta" w Zgierzu

88. Zakłady Chemiczne "Organika-Azot" w Jaworznie

89. Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne "Organika-Foton" w Bydgoszczy

90. Warszawskie Zakłady Fotochemiczne "Organika-Foton" w Warszawie

91. Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Stilon" w Gorzowie Wielkopolskim

92. Zakłady Włókien Chemicznych "Elana" w Toruniu

93. Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Wistom" w Tomaszowie Mazowieckim

94. Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Wiskord" w Szczecinie

95. Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Anilana" w Łodzi

96. Chodakowskie Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex" w Sochaczewie

97. Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex-Celwiskoza" im. Klementa Gottwalda w Jeleniej Górze

98. Wrocławskie Zakłady Włókien Chemicznych "Chemitex" we Wrocławiu

99. Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" w Warszawie-Tarchominie

100. Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" w Pabianicach

101. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" w Starogardzie Gdańskim

102. Jeleniogórskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" w Jeleniej Górze

103. Poznańskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" w Poznaniu

104. Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" w Krakowie

105. Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" w Grodzisku Mazowieckim

106. Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" w Warszawie

107. Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" w Kutnie

108. Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" w Łodzi

109. Rzeszowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" w Rzeszowie

110. Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" w Lublinie

111. Kujawskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" w Aleksandrowie Kujawskim

112. Bolesławiecka Fabryka Fiolek i Ampułek "Polfa" w Bolesławcu Śląskim

113. Łódzkie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" w Łodzi

114. Grudziądzkie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" w Grudziądzu

115. Zakłady Galanteryjne Przemysłu Gumowego "Stomil" w Łodzi

116. Zakłady Tkanin Technicznych "Stomil" w Zawierciu

117. Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil" w Sanoku

118. Krakowskie Zakłady Sodowe w Krakowie

119. Krakowskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego "Bonarka" w Krakowie

120. Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach

121. Zakłady Chemiczne "Rudniki" w Rudnikach

122. Zakłady Chemiczne "Police" w Policach

123. Wrocławskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego we Wrocławiu

124. Szczecińskie Zakłady Nawozów Fosforowych w Szczecinie

125. Fabryka Nawozów Fosforowych "Ubocz" w Uboczu

126. Toruńskie Zakłady Przemysłu Nieorganicznego "Polchem" w Toruniu

127. Dębickie Zakłady Opon Samochodowych "Stomil" w Dębicy

128. Zakłady Chemiczne "Organika-Zachem" w Bydgoszczy

129. Zakłady Tworzyw i Farb "Pronit" im. Bohaterów Studzianek w Pionkach

130. Zakłady Tworzyw Sztucznych "Nitron-Erg" w Krupskim Młynie

131. Zakłady Urządzeń Chemicznych "Metalchem" w Kościanie

132. Zakłady Konfekcji Technicznej "Polnam" w Częstochowie.

IV.

 Przedsiębiorstwa pozostałe.

1. Kopalnie Skalnych Surowców Drogowych we Wrocławiu

2. Zakłady Wytwórcze Urządzeń Sygnalizujących w Katowicach

3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Białymstoku

4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Bydgoszczy

5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Gdyni

6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Katowicach

7. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Krakowie

8. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Kielcach

9. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Lublinie

10. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Łodzi

11. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Olsztynie

12. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Opolu

13. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Poznaniu

14. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Rzeszowie

15. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Szczecinie

16. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Warszawie

17. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego we Wrocławiu

18. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego w Zielonej Górze

19. Wytwórnia Surowic i Szczepionek w Warszawie

20. Wytwórnia Surowic i Szczepionek w Krakowie

21. Wytwórnia Surowic i Szczepionek w Lublinie

22. Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego w Warszawie

23. Katowickie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego w Katowicach

24. Poznańskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego w Poznaniu

25. Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego w Krakowie

26. Zakłady Obuwia Zdrowotnego w Szczercowie

27. Przedsiębiorstwo Państwowe Zakłady Radiowe i Telewizyjne "Zarat" w Warszawie

28. Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych im. Komuny Paryskiej "Telkom-ZWUT" w Warszawie

29. Zakłady Teleelektroniczne "Telkom-Telfa" w Bydgoszczy

30. Wielkopolskie Zakłady Teleelektroniczne im. gen. K. Świerczewskiego "Telkom-Teletra" w Poznaniu

31. Państwowe Zakłady Teletransmisyjne "Telkom-PZT" w Warszawie

32. Radomska Wytwórnia Telefonów "Telkom-RWT" w Radomiu

33. Krakowskie Zakłady Teleelektroniczne "Telkom-Telos" w Krakowie

34. Przedsiębiorstwo Montażowe Urządzeń Teleelektronicznych "Telkom-Telmont" w Warszawie

35. Ośrodek Badawczo-Projektowy Przemysłu Teleelektronicznego "Telkom-Telpro" w Warszawie

36. Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne "Telkom-Telmor" w Gdańsku

37. Zakłady Podzespołów i Urządzeń Teletechnicznych "Telkom-Telcza" w Czaplinku

38. Zakłady Wytwórcze Sprzętu Teleelektronicznego "Telkom-Telcent" w Kobyłce

39. Zakłady Telekomunikacyjnych Urządzeń Zasilających "Telkom-Telzas" w Szczecinku

40. Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności Nr 1 w Warszawie

41. Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności Nr 2 w Warszawie

42. Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności Nr 3 w Bydgoszczy

43. Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności Nr 4 w Gdańsku

44. Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności Nr 5 w Krakowie

45. Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności Nr 6 w Lublinie

46. Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności Nr 7 w Łodzi

47. Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności Nr 8 w Olsztynie

48. Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności Nr 9 w Poznaniu

49. Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności Nr 10 w Katowicach

50. Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności Nr 11 w Szczecinie

51. Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności Nr 12 we Wrocławiu

52. Przedsiębiorstwo Zaplecza Transportu Samochodowego Łączności w Ostrowie Wielkopolskim

53. Przedsiębiorstwo Budowy Linii Kablowych w Warszawie.