§ 3. - Rodzaj i wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.

Monitor Polski

M.P.1997.1.9

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 1999 r.
§  3.
Z chwilą otrzymania legitymacji służbowej funkcjonariusz jest obowiązany zwrócić legitymację dotychczas posiadaną.