§ 1. - Regulamin Państwowej Komisji Wyborczej.

Monitor Polski

M.P.1996.1.8

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2000 r.
§  1.
Ustala się regulamin Państwowej Komisji Wyborczej, stanowiący załącznik do uchwały.