§ 4. - Realizacja przykładowego oszczędnego budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1961.63.269

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 sierpnia 1961 r.
§  4.
Założenia i dokumentację projektowo-kosztorysową dla przykładowego oszczędnego budownictwa mieszkaniowego zatwierdza na wniosek inwestora Minister Gospodarki Komunalnej we własnym zakresie, bez potrzeby uzyskiwania uzgodnień wymaganych w normalnym trybie zatwierdzania dokumentacji.