§ 3. - Przyznanie emerytom i rencistom prawa do ulgowych przejazdów kolejami.

Monitor Polski

M.P.1986.11.70

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1986 r.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.