§ 6. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym. - M.P.1957.101.587 - OpenLEX

§ 6. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

Monitor Polski

M.P.1957.101.587

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  6.
Jeżeli dla zapewnienia wykonania w pierwszej kolejności zamówień złożonych, w przypadkach awarii zachodzi konieczność przesunięcia wykonania innych zamówień na późniejszy termin, przesunięcie to zarządza CZPWB w porozumieniu z jednostkami, których zamówienia miałyby być przesunięte w wykonaniu na późniejszy termin, lub z ich jednostkami nadrzędnymi. Jeżeli do uzgodnienia nie dojdzie, przesunięcie to zarządza CZPWB. Niedotrzymanie terminu dostawy na skutek jego przesunięcia nie powoduje obowiązku ponoszenia kar umownych i innych skutków niedotrzymania umowy.