§ 3. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym. - M.P.1957.101.587 - OpenLEX

§ 3. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

Monitor Polski

M.P.1957.101.587

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  3.
1.
Wyroby blaszane dzielą się na:
1)
rozdzielane przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego,
2)
nie rozdzielane.
2.
Podział wyrobów blaszanych na rozdzielane i nie rozdzielane podany jest w załączniku nr 1 do zarządzenia.