§ 23. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym. - M.P.1957.101.587 - OpenLEX

§ 23. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

Monitor Polski

M.P.1957.101.587

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  23.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą:
1)
w zakresie warunków dostawy wyrobów blaszanych - po upływie 30 dni od ich ogłoszenia,
2)
w zakresie przydziałów, rozdzielników i uzgodnień dostaw - od dnia 1 stycznia 1958 r.