§ 14. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym. - M.P.1957.101.587 - OpenLEX

§ 14. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

Monitor Polski

M.P.1957.101.587

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  14.
1.
Zamówienia kwartalne składa się oddzielnie na pozycję wymienioną w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia:
1)
CZPWB -
a)
na 90 dni przed początkiem kwartału, w którym ma nastąpić dostawa, w razie składania zamówienia na wyroby nie rozdzielane,
b)
na 60 dni przed początkiem kwartału, w którym ma nastąpić dostawa, w razie składania zamówienia na wyroby rozdzielane,
2)
wojewódzkim przedsiębiorstwom "Arged" i biurom sprzedaży - na 90 dni przed początkiem kwartału, w którym ma nastąpić dostawa,
3)
zakładom produkcyjnym - na 90 dni przed początkiem kwartału, w którym ma nastąpić dostawa.
2.
Zamawiający wyroby blaszane o charakterze indywidualnym składają zamówienia całoroczne z podziałem na kwartały w terminie uzależnionym od zarządzenia władz w sprawie opracowania projektów planów gospodarczych, nie później jednak niż na 90 dni przed rozpoczęciem roku, w którym ma nastąpić dostawa.