§ 1. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym. - M.P.1957.101.587 - OpenLEX

§ 1. - Przydziały, rozdzielniki, uzgodnienia dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych w obrocie krajowym.

Monitor Polski

M.P.1957.101.587

Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  1.
Zarządzenie dotyczy przydziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw i warunków dostawy wyrobów blaszanych rozdzielanych i nie rozdzielanych, wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.