Monitor Polski

M.P.1952.A-80.1294

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 września 1952 r.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.