§ 1. - Przekazanie organom zastępstwa prawnego uprawnień w zakresie umarzania prywatno-prawnych wierzytelności państwowych.

Monitor Polski

M.P.1951.A-106.1554

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1951 r.
§  1.
Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów do składania w trybie art. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 26, poz. 228 i z 1949 r. Nr 9, poz. 49) wniosków o umorzenie prywatno-prawnych wierzytelności państwowych z tytułu zasądzonych kosztów obrończych przekazuje się Urzędowi Zastępstwa Prawnego oraz wydziałom prawnym prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi).