Przekazanie organom zastępstwa prawnego uprawnień w zakresie umarzania prywatno-prawnych wierzytelności państwowych.

Monitor Polski

M.P.1951.A-106.1554

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1951 r.

ZARZĄDZENIE NR 200
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1951 r.
w sprawie przekazania organom zastępstwa prawnego uprawnień w zakresie umarzania prywatno-prawnych wierzytelności państwowych.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. o umarzaniu prywatno-prawnych wierzytelności państwowych (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 26, poz. 228 i z 1949 r. Nr 9, poz. 49) zarządza się, co następuje:
Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów do składania w trybie art. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 26, poz. 228 i z 1949 r. Nr 9, poz. 49) wniosków o umorzenie prywatno-prawnych wierzytelności państwowych z tytułu zasądzonych kosztów obrończych przekazuje się Urzędowi Zastępstwa Prawnego oraz wydziałom prawnym prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi).
Przewidziane w § 1 wnioski składają:
1)
Urząd Zastępstwa Prawnego - Ministerstwu Finansów,
2)
wydziały prawne prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi) - wydziałom finansowym tych prezydiów.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.