§ 2. - Przekazanie Ministrowi Łączności uprawnień do ustalania cen detalicznych pocztówek i niektórych wydawnictw.

Monitor Polski

M.P.1964.11.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 1964 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.