§ 1. - Przejęcie przez Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna od Narodowego Banku Polskiego niektórych agend oraz aktywów i... - M.P.1966.59.283 - OpenLEX

§ 1. - Przejęcie przez Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna od Narodowego Banku Polskiego niektórych agend oraz aktywów i pasywów oraz otwieranie oddziałów Banku Handlowego w Warszawie, Spółki Akcyjnej.

Monitor Polski

M.P.1966.59.283

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1966 r.
§  1.
1.
Zleca się Bankowi Handlowemu w Warszawie, Spółki Akcyjnej z dniem 1 listopada 1966 r. prowadzenie rachunków bankowych, kredytowanie i kontrolę bankową przedsiębiorstw handlu zagranicznego obrotu towarowego i usługowych.
2.
Wykaz przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1, ustala wspólnie Narodowy Bank Polski i Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna.