§ 3. - Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym.

Monitor Polski

M.P.2021.316

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 2021 r.
§  3. 
Za współpracę z kierowniczymi organami Unii Europejskiej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW jest odpowiedzialny Minister Obrony Narodowej.