§ 3. - Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Siłach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Libańskiej.

Monitor Polski

M.P.2004.32.564

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 lipca 2004 r.
§  3.
1.
PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Tymczasowych Sił Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNIFIL) w Republice Libańskiej.
2.
Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.