Przeciętne wynagrodzenie w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w październiku 1993 r.

Monitor Polski

M.P.1993.59.545

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 listopada 1993 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 16 listopada 1993 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w październiku 1993 r.

W związku z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 201, Nr 80, poz. 350 i Nr 110, poz. 472, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 11, poz. 50 i Nr 28, poz. 127) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie bez wypłat z zysku i nadwyżki bilansowej w spółdzielniach w sześciu podstawowych działach gospodarki narodowej w październiku 1993 r. wynosiło 4.311.463 zł i wzrosło w stosunku do września 1993 r. o 3,4%.