Monitor Polski

M.P.2015.410

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 maja 2015 r.

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 12 maja 2015 r.
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2015 r.

Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, z późn. zm.) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosło 4054,89 zł.